Latest News

PENYAKIT TANAMAN KACANG TANAH



PENYAKIT KACANG TANAH ,  Pada tanaman kacang tanah penyakit yang menyerang biasanya dari jenis jamur dan bakteri.

PENYAKIT KACANG TANAH  antara lain:


1.     Layu bakteri




              

  Penyakit ini menyerang tanaman kacang ketika suhu udara panas dan bagaian tanah lembab.serangan di tandai dengan kelayuan pada tanaman pada siang hari dan pulih pada malam ,kemudian lama – lama akan layu permanen dan mati .
Cara penanggulangannya : lakukan pengairan pada lahan dan kemudian semprot dengan menggunakan fungisida Fungisida dan Bakterisida  seperti  : benlok 50 wp, zephyr 60 wp, agrept , baktomicin ,kasumin. Cara aplikasinya : semprotkan pada batang tanaman minimal 2 kali secara berturut – turut .


2.     Bercak daun cescospora




                


Serangan ditandai dengan timbulnya bercak kecil pada daun, lama –lama melebar dan dapat menyebabkan kuning dan kering.
Cara pengendaliannya : semprot dengan fungisida berbahan aktif benomil , mancozerb, iprodium.



3.     Penyakit Belang ( Mottle)




                


Penyakit belang pada kacang tanah disebabkan oleh virus mottle maupun virus stripe.

Cara pengendaliannya : virus ini sukar di berantas satu-satunya cara dengan mencabut tanaman yang terserang virus dan membakarnya .
Untuk pencegahanya dengan memilih bibit yang sehat, tidak cacat , cukup umur untuk di tananam .



4.     Busuk batang





                

Gejala yang terlihat pertama kali adanya kutu kecil berwarna putih pada batang lalu menjadi hitam kemudian batang terluka dan bakteri , jamur mulai masuk menyerang selanjutnya batang mulai membusuk
 Cara penanggulangannya : semprot dengan fungisida : Daconil 70 WP, Mancozeb 80 WP.



0 Response to "PENYAKIT TANAMAN KACANG TANAH"